Interview

 

Na veel gepraat was het besluit eind april daar. Staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft zijn plan voor de nieuwe Wmo met succes door de Tweede Kamer ge- loodst. Per 1 januari 2015 zal de nieuwe wet in werking treden en die houdt in dat veel zorg- taken voor gehandicapten en chronisch zieken overgaan naar gemeenten. Het gevolg zou moeten zijn dat gemeenten ondersteuning kun- nen bieden die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van de mensen die hulp nodig hebben. Het doel van de Wmo is het mogelijk maken voor mensen met een beperking om lan- ger thuis te kunnen blijven wonen en te partici- peren in de samenleving.

 

Lees meer

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: