‘Lichamelijke beperkingen’ is een verzameling van…

  • motorische beperkingen (bijvoorbeeld evenwicht, moeite met lopen, gebruik van ledematen);
  • spraakbeperkingen (bijvoorbeeld stotteren);
  • bewustzijnsstoornissen (zoals epilepsie, coma);
  • zintuigelijke stoornissen (zoals zien, horen, voelen proeven of ruiken).