Sinds een aantal jaar bestaat het Keurmerk Christelijke Zorg. Dit is een initiatief van christelijke zorgverzekeraar ProLife. Stichting Philadelphia heeft in samenwerking met vereniging ‘Op weg met de ander’ 7 zorglocaties voor mensen met een beperking, waar een duidelijke nadruk ligt op de christelijke identiteit. Hiervan hebben 6 locaties het Keurmerk Christelijke Zorg gekregen. “De meerwaarde van christelijke zorg ontstaat in situaties waarbij geloof en zorg elkaar raken.”

Annelies van Wijk is locatiemanager van twee locaties met het keurmerk: Het Tuinhuis in Woudenberg en BenThuis in Benthuizen. Annelies: “Ik werk aankomend april 26 jaar voor Philadelphia met heel veel plezier. Het is echt mijn club. Dat heeft te maken met de visie en de zorgvisie die deze organisatie heeft over het mens zijn. Dus naast de ander staan, het beste uit jezelf halen. Dat implementeren ze door de organisatie heen en dat zie je in heel veel dingen terug.”

Nadat Annelies eerst 12 jaar op de werkvloer van Philadelphia heeft gestaan, werd ze 14 jaar geleden locatiemanager. “De algemene visie van Philadelphia is een christelijke visie, maar als je goed gaat kijken naar de implementatie daarvan door het land heen wordt dit per streek vormgegeven. Dit heeft ook alles te maken met medewerkers. Ik ga graag gesprekken aan met ouders en vind ik het juist interessant om te vragen waarom ze in het verleden voor een locatie gekozen hebben. Vaak zeggen de ouders dat ze de christelijke identiteit wel belangrijk vonden. “Maar dingen zijn soms toch wel vervaagd om sommige plekken,” zeggen ze.”

“Ik kom zelf uit de behoudende hoek,” zegt Annelies. “Er zijn misschien zorgaanbieders die beter aansluiten bij wat sommige mensen willen. Maar ik voel me juist heel erg thuis binnen Philadelphia omdat ik hier een geluid kan laten horen dat voor mij, maar ook voor veel cliënten en heel veel medewerkers, waardevol is. Goede zorg, christelijke zorg wil niet zeggen dat alle dingen waar wij waarde aan hechten vastgelegd zijn. Dus personeel in een rok en geen televisie bijvoorbeeld. Als je dat georganiseerd hebt, wil nog niet zeggen dat je goeie zorg levert. Goede zorg komt ergens anders vandaan.”

Onlangs heeft Annelies tijdens een familieraad verteld over het Keurmerk Christelijke Zorg. Christelijke zorg is gebaseerd op Bijbelse normen en waarde.

De meerwaarde van christelijke zorg ontstaat in situaties waarbij geloof en zorg elkaar raken. Bijvoorbeeld bij ingrijpende gebeurtenissen in uw leven. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener begrijpt waarom u bepaalde keuzes maakt. Zo krijgt u de zorg die aansluit bij uw identiteit. (…) Wie bewust naar een christelijke zorg of hulpverlener gaat, heeft daar verwachtingen van. Een organisatie/zorgverlener die zichtzelf christelijk noemt, doet daarmee een belofte. Een belofte die lastig te controleren is. Identiteit leg je namelijk niet gemakkelijk langs een meetlat. Het Keurmerk Christelijke Zorg is een manier om identiteit inzichtelijk te maken. Het Keurmerk Christelijke Zorg staat voor zorg waarin de christelijke identiteit duidelijk herkenbaar is. Instellingen/ zorgverleners laten met het keurmerk zien dat ze investeren in identiteit en hun belofte aan de cliënt hierin waarmaken.

Goede zorg komt ergens anders vandaan

Een mooi voorbeeld van hoe christelijke zorg vorm krijgt is BenThuis, een woonvoorziening van Philadelphia in Benthuizen. Zes jaar geleden is Annelies deze locatie gestart, samen met een oudergroep. Annelies: “Toen zei mijn toenmalige regiodirecteur, die niet kerkelijk was: ‘Ik heb een oudergroep, volgens mij is het een beetje van jouw kant. Wil je daar wat mee gaan doen?’ Toen zag ik de cliënten onder me en dat waren cliënten met hele diverse zorgvraag. Maar waar ik nog meer verrast over was, was van de diversiteit van de achtergrond. Oudgereformeerde gemeente tot evangelisch en alles wat daartussen zit. 19 mensen, ga er maar aan staan. We hebben hetzelfde doel: goede, christelijke zorg voor degene die je dierbaar is.

We kunnen lang praten over verschillen, maar we kunnen ook kijken naar wat ons bindt. En laten we van daaruit gaan werken. Dat zijn we gaan doen en dan komen we terug bij wat ons bindt en dat
is de bijbel, Gods Woord, de geschriften en de verlossing in Christus door het evangelie. En daar zijn we bij begonnen en het is een prachtige locatie geworden. We hebben bijvoorbeeld besloten om in één huiskamer wel een televisie neer te zetten en in de andere niet. We hebben besloten dat vrouwelijk personeel een broek mag dragen, maar niet op zondag. Nu, zoveel jaar later, accepteren we elkaar en gaat het heel erg goed.”

De (kerkelijke) achtergrond van de bewoners van Het Tuinhuis en BenThuis is heel divers. Die diversiteit wilde Annelies ook in het team terugzien. “Ik heb een diaken van de Gereformeerde Gemeente werken en ik heb iemand van een evangelische gemeente. En dat gaat goed! Omdat we naar elkaar luisteren en niet neuzelen over bijzaken. Tuurlijk zijn we het niet altijd eens, maar hier kijken we naar wat is nodig voor de cliënt. Wat is zijn hulpvraag, daar moeten we iets mee en dat moeten we op een respectvolle manier doen.

Op dit moment zijn er ruim 1400 zorgverleners geregistreerd bij Ikzoekchristelijkehulp.nl. Volgens Annelies is het belangrijk om een dergelijke verzamelplaats te hebben waar mensen terecht kunnen die op zoek zijn naar christelijke zorg. “Je onderscheid je met christelijke zorg. Er is een grote groep in Nederland voor wie de Bijbel de leidraad in hun leven is. Dus ik vind dat we in Nederland die christelijke zorg moeten bieden. Ik ben ervan overtuigd dat er toekomst is voor christelijke zorg binnen Philadelphia. Ik krijg ook vaak terug van mensen dat de sfeer op onze locaties zo goed is. Dat spreekt mensen aan. Ik geloof dat we een heel mooi concept in handen hebben.”

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: