Voor het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg is in 1995 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Philadelphia Zorg. Binnen Philadelphia Zorg zijn er zeven woonvoorziening met de identiteit van Op weg met de ander: in Benthuizen, Brakel, Huizen, Krimpen aan de IJssel, Sliedrecht, Bleskensgraaf en Woudenberg. In die woningen werken medewerkers die kerkelijk meelevend zijn. Er wordt dagelijks uit de Bijbel gelezen en gebeden. Zondags kunnen bewoners naar de kerk gaan en is de zondag een rustdag. Een enkele keer is er een open plek in één van de huizen. Informeer bij ons naar de wachtlijst.