Ambtsdragersconferentie over pastoraat aan mensen met autisme

Driestar Educatief Burgermeester Jamessingel 2, Gouda

Save the date: 28 september 2023! Iedere predikant, pastoraal medewerker, ambtsdrager of bezoekbroeder komt in het pastoraat ooit iemand met autisme tegen. In het pastoraat gaat het om verbinding met de persoon die je bezoekt. Daarom is het goed om te weten wie je voor je hebt. Voor de ontmoeting met een pastorant met autisme...