Vereniging Op weg met de ander kan bestaan dankzij onze leden, donateurs en giftgevers. Daarnaast ontvangen wij de opbrengsten van bijvoorbeeld collectes uit kerkelijke gemeenten.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het werk van vereniging Op weg met de ander financieel te ondersteunen.

Eenmalige gift

Voor het uitvoeren van een eenmalige donatie kunt u het onderstaande formulier invullen:

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Telefoonnummer

Straat*

Postcode*

Plaats*

Land*

Project*

Bericht

Bedrag €*
Lid worden

U kunt lid worden van Op weg met de ander door het formulier op deze pagina in te vullen.

Periodieke gift

Door vriend te worden van onze vereniging ondersteunt u dit mooie en noodzakelijke werk.

Vanaf één tientje in het jaar helpt u de medemens met een beperking. En u ontvangt de prachtige improvisatie-cd ”Vier jaargetijden” van de Apeldoornse pianist Hendrik Jan van der Heiden.

Meer informatie

Als u geld schenkt aan goede doelen, heeft u bij het invullen van uw belastingformulieren recht op een aftrekpost. Dat is mogelijk als u meer schenkt dan 1% van uw inkomen schenkt, tot een max. van 10%. Die drempels maken dat u achter het net kunt vissen. In bepaalde gevallen mag u uw gift wel volledig aftrekken van de eerste tot de laatste euro. Dan dient u een overeenkomst aan te gaan met Op weg met de ander, waarin u vastlegt dat u minimaal vijf jaar op een rij hetzelfde bedrag zult overmaken (bij overlijden geldt een uitzondering). In dat geval is elke euro die u geeft aftrekbaar. Voorheen moest een dergelijke overeenkomst worden vastgesteld bij de notaris, maar die eis is een paar jaar geleden vervallen. U kunt dus rechtstreeks met Op weg met de ander een overeenkomst sluiten.

Een formulier hiervoor vindt u hier.

Overeenkomst periodieke gift

We kunnen u ook een exemplaar toezenden, neem hiervoor contact met ons op via 033-2456620 of info@opwegmetdeander.nl. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u naar Op weg met de ander sturen, wij ondertekenen deze dan op onze beurt en daarmee is de regeling van kracht.

Misschien aarzelt u om een verplichting van vijf jaar aan te gaan. Want wat als er onverwachte wijzigingen optreden? U zult maar arbeidsongeschikt of werkeloos worden. Om te voorkomen dat u in de problemen komt, kunt u een clausule opnemen, waarin wordt overeengekomen dat in die situaties de aangegane verplichting vervalt.

U kunt het ingevulde formulier in een gesloten, gefrankeerde envelop sturen naar:

Op weg met de ander
Kayersdijk 171-8515
7332 AS APELDOORN

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld kan snel duidelijk maken wat het voordeel van zo’n overeenkomst is. Stel u verdient € 60.000 en schenkt € 1000,- aan Op weg met de ander. Daarvan is dan € 600,-, namelijk 1% van uw inkomen, niet aftrekbaar. Omdat u 52% belasting betaalt, betaalt u dankzij de gift €208,- minder belasting (52% van €400). Zou u de gift uitsmeren over vijf jaar (jaarlijks €200,-) en u legt dat vast in een overeenkomst, dan krijgt u in totaal €520,- belasting terug. De periodieke schenking levert u dan €312 extra belastingvoordeel op ten opzichte van de eenmalige schenking.

Collecte

Wilt u door middel van collecten geld doneren? Dat kan! De vereniging Op weg met de ander is van giften afhankelijk en wij besteden ons geld bijna geheel aan de doelgroep. Uw steun is altijd welkom. Spreekt een speciaal project u aan dan kunt u of uw vereniging kiezen uit twee projecten.

PROJECT 1
Het ontwikkelen van Bijbelstudie-/catechesemateriaal
Voor mensen met een verstandelijke beperking hebben wij de afgelopen jaren verschillende Bijbelstudies en een belijdenismethode ontwikkeld. Wij willen de kosten voor de aanschaf van een boekje zo laag mogelijk houden. Daarom is uw gift meer dan welkom. Door uw gift kunnen wij iedere deelnemer van een Bijbelstudie- of catechesegroep een eigen boekje aanbieden. Tevens willen we nieuw catechesemateriaal ontwikkelen en bekostigen.

PROJECT 2
Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven
Het Interkerkelijk dovenpastoraat (IDP), LPB Media en vereniging Op weg met de ander, zenden dovendiensten via internet uit. De diensten zijn op elk moment van de dag te bekijken op de site van Op weg met de ander.
Op dit moment is er voor dove mensen weinig aanbod van kerkdiensten via internet of televisie. Dove mensen zijn vaak aangewezen op georganiseerde dovendiensten buiten de eigen woonplaats, die niet wekelijks plaatsvinden. Met de uitzending willen het IDP, LPB Media en Op weg met de ander dovendiensten voor meer mensen toegankelijk maken.
Wij hopen dat de diensten tot zegen mogen zijn en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.
Om deze uitzendingen mogelijk te maken hebben wij uw steun nodig.

U kunt de opbrengst van de collecte overmaken op NL92 INGB 0002 2487 64 t.n.v. Op weg met de ander te Ridderkerk, onder vermelding van uw gekozen Project 1 of 2. Bij een kerkelijke collectie, vragen we u om ook de kerkelijke gemeente te noemen.

Alvast hartelijk dank!