.

Rita Roggeveen is vrijwilligster in verpleeghuis Norschoten in Barneveld. “Ik was op een afdeling waar mensen zaten met wie een gesprek niet mogelijk was door een niet aangeboren afasie (vrijwel niet meer kunnen spreken) en vergevorderde dementie. Dus het was dan echt helemaal stil op die afdeling, mensen deden niets met elkaar. Toen vroeg ik aan het hoofd van de afdeling: ‘Vind je het goed als ik de volgende keer mijn gitaar meeneem?’ Dat mocht, dus ik ben gewoon naast iemand gaan zitten en ik ben gaan spelen.”

Dit is een fragment van een artikel uit het contactblad van juli 2018. In het artikel vertelt Rita over haar gitaarspel voor mensen met dementie en afasie. In deze periode, waarin veel woonvoorzieningen voor ouderen grotendeels op slot zijn en er geen of weinig dagbesteding is, willen we de liederen die Rita speelt digitaal aanbieden.