BEMOEDIGING

Het bestuur en de stafmedewerker wensen iedere lezer Gods vertroostende nabijheid toe. Zoals staat Zijn eigen Woord: “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn!” (Ps. 46:2-3a)