Deze tijd is een lastige tijd voor veel mensen. Niet in de minste plaats voor mensen met een beperking en hun omgeving. De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat er veel vragen zijn en dat er behoefte is aan duidelijke informatie en nuttige afleiding. Op deze pagina proberen we dat allemaal te combineren.

Iedere werkdag, met uitzondering van woensdag, zijn we telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur tot 17.00 uur. Hier kunt u bijvoorbeeld terecht voor…

  • Vragen over de bezoekregeling

  • Meedenken in lastige situaties waarin u terecht bent gekomen door het coronavirus

  • Een luisterend oor

U kunt ons bereiken op ‭(06) 28 46 74 19‬.

Op deze pagina vindt u informatie van betrouwbare bronnen. Bijvoorbeeld de folder ‘Het Coronavirus is er, wat moet ik doen’, waarin op een eenvoudige wordt uitgelegd wat het Coronavirus is en hoe je er mee om moet gaan.

 .

Het spreekt voor zich dat onze vereniging de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM volgt. Dit betekent dat in principe alle bijeenkomsten tot en met eind mei die Op weg met de ander had georganiseerd of waarbij de vereniging was betrokken zijn geannuleerd.

 .

Uitstel, geen afstel

Betekent dit dat er helemaal niets meer gebeurt? Dat is niet in het minst het geval. Uitstel hoeft immers geen afstel te betekenen. Als, zo de Heere wil en wij leven, het coronavirus is uitgewoed, de beschermende overheidsmaatregelen zijn ingetrokken en er voldoende belangstellenden zijn, wordt een aantal evenementen alsnog georganiseerd.

  • De 26e Familie-ontmoetingsdag in Veenendaal wordt verplaatst naar 26 september.

  • De Ontmoetingsdag voor mensen met een lichamelijke beperking en hun vrienden in Zegveld gaat naar 10 oktober.

  • De studiedag van het Platform Autisme in de kerk – waarin Op weg met de ander participeert– is uitgesteld tot 28 november.

 .

Snel naar:

Documenten en handige links

Werkjes voor mensen met een verstandelijke beperking

Gitaarspel voor mensen met dementie

Bemoediging

DOCUMENTEN EN HANDIGE LINKS

Handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg .

In deze handreiking wordt een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven voor het weer stap voor stap opstarten van dagbesteding voor mensen (volwassenen) met een beperking.

 .

Bezoekregeling en hervatting dagbesteding, handreiking voor verwanten

Omdat we van verwanten veel vragen krijgen over wat ze wel of niet kunnen verwachten van de zorgaanbieders als het gaat om het versoepelen van de bezoekregeling en het hervatten van de dagbesteding, is er door vg-ieder(in) een speciale handreiking voor verwanten gemaakt.

Ook leest u over de rechtspositie van de cliënt en de cliëntenraad.

 .

Folder: Het Coronavirus is er, wat moet ik doen

Het Coronavirus is er.
Je kunt er de ziekte COVID-19 van krijgen.
Deze ziekte lijkt op griep, maar dat is het niet.
Je kunt er longontsteking door krijgen.
Dan kun je niet goed ademhalen.
Ook heb je hoge koorts.

 .

Folder: Coronavirus en bezoek in de gehandicaptenzorg

Zorgorganisaties voor mensen met een beperking mogen zelf zeggen of bezoekers komen.

Bij deze zorgorganisaties komt alleen bezoek als contact met de familie heel belangrijk is.

Het is wel belangrijk om hier goed naar te kijken.
Want cliënten zijn vaak kwetsbaar.
Cliënten, familie én zorgmedewerkers moeten beschermd worden tegen het Coronavirus.
Maar het is ook belangrijk voor cliënten dat zij contact houden met familie en vrijwilligers.

 .

Coronacrisis, heb je een plan B? (LINK)

Maatregel corona en pgb: meer uren zorg inkopen (LINK)

WERKJES VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

 .

We zitten in de periode rond Pasen.

Speciaal voor deze periode heeft Dagbesteding PhilaFeest, een werk- en dagbestedingslocatie in Sliedrecht, een aantal werkjes gemaakt.

Ook hebben zij meerdere werkjes verzameld voor de periode rond Koningsdag.

Deze zijn hier te downloaden.

GITAARSPEL VOOR MENSEN MET DEMENTIE

 .

Rita Roggeveen is vrijwilligster in verpleeghuis Norschoten in Barneveld. “Ik was op een afdeling waar mensen zaten met wie een gesprek niet mogelijk was door een niet aangeboren afasie (vrijwel niet meer kunnen spreken) en vergevorderde dementie. Dus het was dan echt helemaal stil op die afdeling, mensen deden niets met elkaar. Toen vroeg ik aan het hoofd van de afdeling: ‘Vind je het goed als ik de volgende keer mijn gitaar meeneem?’ Dat mocht, dus ik ben gewoon naast iemand gaan zitten en ik ben gaan spelen.”

Dit is een fragment van een artikel uit het contactblad van juli 2018. In het artikel vertelt Rita over haar gitaarspel voor mensen met dementie en afasie. In deze periode, waarin veel woonvoorzieningen voor ouderen grotendeels op slot zijn en er geen of weinig dagbesteding is, willen we de liederen die Rita speelt digitaal aanbieden.

BEMOEDIGING

Het bestuur en de stafmedewerker wensen iedere lezer Gods vertroostende nabijheid toe. Zoals staat Zijn eigen Woord: “God is ons een toevlucht en kracht; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn!” (Ps. 46:2-3a)