Geschiedenis van de Wlz In 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ongeldig verklaard. Als er sprake was van een beperking dan kon men gebruik maken van lichte ondersteuning,…

Stafmedewerker Jenneke Wolvers was in november een week in Oekraïne. Zij hield er twee lezingen over seksuele opvoeding van kinderen met een verstandelijke beperking. En kreeg zicht op de veranderingen…

“Dit boek is geschreven uit bezorgdheid en vrees dat door nieuwe ontwikkelingen en keuzemogelijkheden een bepaalde groep mensen, de mensen met het syndroom van Down, over enige tijd niet meer…

De NIPT (niet invasieve prenatale test) is een bloedtest waarmee op eenvoudige wijze trisomie 21 Deel deze pagina… Facebook Pinterest Twitter Linkedin Whatsapp

“Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.” Dit schrijft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wet passend onderwijs, die Die…

Het downsyndroom is een aangeboren afwijking, vernoemd naar dokter Down. Deel deze pagina… Facebook Pinterest Twitter Linkedin Whatsapp

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: