Geschiedenis van de Wlz In 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ongeldig verklaard. Als er sprake was van een beperking dan kon men gebruik maken van lichte ondersteuning, bijvoorbeeld 2uur begeleiding per week, of van hele intensieve zorg mét wonen. Bij intensieve zorg kan u denken aan het wonen in een verpleeghuis of…

Als een kind met een beperking wilsonbekwaam is, moet er een beschermingsmaatregel worden genomen. Het is dan van belang te weten welke maatregel passend is. In dit artikel worden deze maatregelen, bewindvoering, mentorschap en curatele, toegelicht. Ieder mens is vanaf zijn 18e bekwaam om aan het rechtsverkeer deel te nemen. Hij mag dan een contract sluiten, een huis kopen en hij heeft…

Trots is Jessica (22) op haar tweelingbroer. Aan de keukentafel van haar studentenappartement vertelt zij over hoe het is om een bijzondere broer te hebben. Jessica studeert communicatie en is druk met een eigen bedrijfje voor het maken van studieopdrachten. Ze komt uit een gezin van zes kinderen en is samen met haar tweelingbroer de…

Bij de vorming van het kabinet Rutte III kreeg de ChristenUnie een staatssecretaris Volksgezondheid. Dat werd Paul Blokhuis. Hoe kijkt hij terug op de voorbije periode en wat is zijn belangrijkste drijfveer? Volgens veel mensen is hij een bewogen christen die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. “Ik hoop dat dit klopt”, reageerde Blokhuis desgevraagd….

Vereniging Op weg met de ander is betrokken geweest bij het opzetten van een werkatelier en winkeltje in zorgcentrum de Oranjehof. Over dit initiatief hebben we een kort filmpje gemaakt. In 2012 is Op weg met de ander betrokken geweest bij het ontwikkelen van het manifest ‘Volwaardig leven’. Het manifest kwam tot stand in samenwerking…

Op weg met de ander heeft diverse middelen die helpen bij het organiseren van een dienst op eenvoudig niveau. Picto’s Picto’s Voorbeeld PowerPoint Deel deze pagina…FacebookPinterestTwitterLinkedin

In Nederland hebben ongeveer 270.000 mensen een vorm van dementie. Alzheimer Nederland verwacht dat het aantal mensen met dementie als gevolg van de vergrijzing in 2040 stijgt naar meer dan half miljoen. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes die ervoor zorgen dat de hersenen informatie niet goed meer kunnen verwerken. Hierdoor krijgen mensen…

Iedere kerkelijke gemeente kent mensen met dementie. Vroeg of laat kunnen zij de kerkelijke activiteiten niet meer volgen en raken ze in een isolement. De vraag is hoe de gemeente met hen in contact kan blijven. In de hervormde Eben-Haëzerkerk in Apeldoorn is daar iets op gevonden. Drie en een halfjaar geleden startte Hans Leune,…

Stafmedewerker Jenneke Wolvers was in november een week in Oekraïne. Zij hield er twee lezingen over seksuele opvoeding van kinderen met een verstandelijke beperking. En kreeg zicht op de veranderingen in de gehandicaptenzorg in dit Oost-Europese land. Het is een buitenkansje dat we deze novembermorgen een kijkje mogen nemen in een staatsinternaat met zo’n honderd…

“Psalm 42 is eigenlijk wel mijn openingslied geworden,” zegt Rita Roggeveen. “Er kwam zoveel reactie op, dat was echt te merken. Wat voor reactie? Ik hoorde meteen iemand meefluiten. Een ander, met wie een gesprek niet mogelijk was vanwege vergevorderde dementie, had vroeger op een koor gezeten en begon gelijk mee te zingen.” Rita is vrijwilligster in onder andere…

Page 1 of 31 2 3

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: