Op zaterdag 18 november 2023 is er een ontmoetingsdag voor ouders en hun dove of slechthorende kind(eren) in de basisschoolleeftijd. Ook wordt deel 1 van de Kijk- en Luisterbijbel in…

Door het coronavirus zal de Ontmoetingsdag voor ouders met hun dove kinderen van 20 november 2021 helaas niet door kunnen gaan. De aanmelding is daarom gesloten. We hebben op dit…

Bente Jonker vertelt aan de hand van een sprookjesachtig verhaal een waargebeurd verhaal over haar dochter die doof werd geboren, maar die door middel van een cochleair implantaat kan horen….

De Haarlemse schrijfster Bente Jonker schreef een kinderboek over het krijgen van haar dove dochtertje Carice. Dat gebeurde vanuit het perspectief van haar oudste dochter, Quintijn. “Ik ben heel blij…

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: