?Je kan merken dat het een christelijk huis is door de zondag, dan hebben we echt rust en daar worden we ook wel aan gehouden. Ook bidden we iedere dag bij het eten en lezen we uit de Bijbel.?

Jaren geleden heeft het toenmalige Loket Gelijk Zorg een brochure uitgegeven over de plaats van verstandelijk beperkte mensen in de kerkelijke gemeente. Deze brochure is nu digitaal beschikbaar gemaakt.

  Op weg met de ander heeft diverse middelen die helpen bij het organiseren van een dienst op eenvoudig niveau.

?Lang hoefde ik niet over de vraag na te denken of ik mee wilde gaan voor een werkbezoek naar Moldavi? vanuit Op weg met de ander,? schrijft bestuurslid Rudy Reijersen van Buuren-Gorter in een blog op onze website. ?De foto?s alleen al, zorgden ervoor dat ik werd geraakt en de daarbij behorende verhalen versterkte die…

Reportage   Veilig plekje aan de Vlist? ?

Het Loket Gelijke Zorg heeft in 2013 een aangepast belijdenismethode uitgebracht voor menen met een verstandelijke beperking.

Een verstandelijke beperking?houdt in dat de intelligentie van iemand erg beperkt is.

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: