Doven kunnen toch lezen?

06-02-2023

Kan jij bovenstaande afbeelding lezen? Voor musici is dat gesneden koek. Maar als je geen noten kan lezen is het abracadabra. Zeker, je ziet wel wat er staat, maar je kunt er weinig mee.

Zoiets gebeurt nu ook met gebarentaal. Er zijn meer dan 400 gebarentalen bekend. Maar er is nog maar één Bijbel in gebarentaal. Als ik dat vertel, vragen mensen vaak: “Waarom is dat nodig? Doven kunnen toch lezen?” Uiteraard, maar het gewone Nederlands blijft voor velen van hen (deels) abracadabra. Dat heeft niets met intelligentie te maken! Maar het komt doordat ze visueel denken. Daarom komt een Nederlandse tekst bij veel dove mensen niet goed binnen. En daarom raakt een gewone Bijbel hen vaak niet echt. Terwijl gebarentaal juist heel goed bij hen binnenkomt. Dat is voor velen van hen dan ook hun moedertaal, de taal van hun hart.

Juist als je horend bent, is het belangrijk om dit in je oren te knopen, ook in de kerk. Het is mooi als er een tolk gebarentaal aanwezig is in kerkdiensten. Maar daarmee ben je er nog niet. Wil de boodschap van de preek ook bij dove mensen binnenkomen, dan is het belang-rijk dat de voorganger passende afbeeldingen zoekt bij de preek. Het mooie is dat daarmee de boodschap ook voor horende kerkleden dichterbij komt. Zo kunnen we elkaar mooi ver-sterken. In het pastoraat gebruik ik vaak een boek van Anneke Kaai (www.annekekaai.nl) met schilde-rijen over de Psalmen. Pas geleden liet ik drie pastoranten zelf een schilderij uitkiezen. Ter-wijl ze zochten bad ik ondertussen of de Heilige Geest hen wilde leiden. Ze keken naar de schilderijen (en niet naar de bijgevoegde teksten). Toen gebeurde er iets heel moois: ze ko-zen alle drie een schilderij dat precies bij hun situatie paste! En daar hadden we vervolgens een mooi gesprek over. Ik zag het gebeuren hoe het beeld bij hen binnenkwam. Prachtig om te zien.

Daarom is ook de vertaling van de Bijbel in Nederlandse Gebarentaal echt belangrijk. De Stichting Bijbel NGT (https://bijbelngt.nl) is hier al jaren mee bezig. Tot nu toe gebeurt het vertalen door vrijwilligers. Hopelijk komt er ook de mogelijkheid dat er vertalers betaald aan het werk kunnen. Ook dan kan het zomaar 20 jaar duren. Want alles moet worden vastgelegd op video. Maar je begrijpt hopelijk hoe belangrijk het is dat dit gebeurt! Bid je mee voor dit project? Alvast hartelijk bedankt.

Martin Visser werd dovenpredikant (werkgebied Noord-Oost-Nederland) om de wereld van horenden en doven met elkaar te verbinden. Hij pleit ervoor dat we als horenden beter leren luisteren naar onze dove medemensen. Voor onze vereniging verzorgt hij online overdenkingen (zie Dovendiensten – Vereniging Op weg met de ander). Martin is getrouwd en vader van vier kinderen.

De door hem geschreven blogs zijn eerder verschenen bij Dit Koningskind.

CategoryBlog, Nieuws
Tags
Reageer:

*

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: