1 april: Bijbel in NGT

29-4-2024

1 april 2024 was een serieuze datum: op die dag begon een vertaalteam dat benoemd is door het bestuur van de stichting Bijbel NGT. Vanaf nu wordt er dus betaald gewerkt aan de vertaling van de Bijbel in NGT! Een dankbaar moment. Een gebedsverhoring ook. Waarom is dit zo bijzonder en belangrijk?

Al meer dan 10 jaar wordt er gewerkt aan de Bijbel in Nederlandse Gebarentaal. In een eerdere blog vertelde ik daar iets over. Tot voor kort werkten alle vertalers op vrijwillige basis. Eén dag per maand ontmoeten ze elkaar. En dan werkten ze hard aan verschillende hoofdstukken van het Marcus-evangelie. Maar tot begin 2024 was er nog niet één hoofdstuk helemaal klaar… Dat laat wel zien hoeveel werk het is om de Bijbel te vertalen in gebarentaal. Hoe komt dat?

Aanvankelijk moest het vertaalteam wennen aan het vertaalwerk. Bovendien betekent vertalen in gebarentaal dat alles op video opgenomen moet worden. Vervolgens moeten die video’s weer bekeken en aangepast worden. Dus je moet als vertaler ook leren werken met het montageprogramma op de computer. Gelukkig is er een aantal jaren geleden een computerprogramma gekomen dat speciaal voor dit werk is gemaakt. Dit heeft het werk duidelijk versneld. Maar toch, het is en blijft veel werk.

Bij een vertaling in gebarentaal loop je ook tegen specifieke vragen aan. Een voorbeeld is de doop van Jezus door Johannes. Daarbij klinkt vanuit de hemel de stem van God: “Dit is mijn geliefde Zoon…” In een ‘gewone’ vertaling kan je dit zonder problemen vertalen. Maar in gebarentaal is dat lastiger. Gebarentaal is namelijk meer dan gebaren. In gebarentaal laat je door middel van de houding van je lichaam ook zien wie er iets zegt. Maar mag je in deze situatie (de stem van) God ‘uitbeelden’? Of hoe doe je dat op een goede manier, dus met respect voor Hem?

Het bestuur van de stichting Bijbel NGT wilde graag al eerder mensen benoemen. Maar dat kon niet, omdat het bestuur geslonken was naar 2 leden. Na veel gebed en zoeken bracht God in 2023 vier nieuwe mensen op het pad van het bestuur. Met elkaar hebben we een ‘doorstart’ gemaakt. En we hebben een projectvoorstel ingediend bij Wycliffe Nederland. Wycliffe keurde het voorstel goed en zei ruim € 100.000,= toe voor 2024! Bovendien heeft Wycliffe er een speerpunt van gemaakt om dit werk de komende jaren extra onder de aandacht te brengen.

Het belang van dit werk is groot, omdat gebarentaal de taal van het hart van dove mensen is. Een visuele vertaling van de Bijbel heeft bij doven veel meer impact dan een schriftelijke vertaling. Daarom is het van groot belang dat zij Gods Woord in hun eigen taal gaan krijgen. En daarom was 1 april 2024 een heel mooie datum! Alle dank aan God. En voor de toekomst vertrouwen we op Zijn leiding en zegen.

Voor meer info zie https://bijbelngt.nl/

Martin Visser werd dovenpredikant (werkgebied Noord-Oost-Nederland) om de wereld van horenden en doven met elkaar te verbinden. Hij pleit ervoor dat we als horenden beter leren luisteren naar onze dove medemensen. Voor onze vereniging verzorgt hij online overdenkingen (zie Dovendiensten – Vereniging Op weg met de ander). Martin is getrouwd en vader van vier kinderen.

De door hem geschreven blogs zijn eerder verschenen bij Dit Koningskind.

CategoryBlog, Nieuws
Tags
Reageer:

*

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Copyright © Op weg met de ander. Alle rechten voorbehouden. | Design: SV Productions | Privacyverklaring

Volg ons:          Zoeken: