Wonderlijk gemaakt speciaal voor thuis is een methode voor ouders om thuis het gesprek aan te gaan met hun kind met een beperking over seksualiteit. Aan de hand van kaarten en pictogrammen krijg je als ouder handvatten om hierover het gesprek aan te gaan.

Lichamelijke veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij: Wonderlijk Gemaakt leert kinderen en jongeren op een goede manier om te gaan met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en richting elkaar.

Waarom seksuele vorming bij mensen met een verstandelijke beperking?

Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding. Ook kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking ontwikkelen op lichamelijk gebied. Kinderen met een verstandelijke beperking moeten weerbaar zijn in onze maatschappij. Want seksualiteit als scheppingsgave van de Heere God is zo mooi en intiem bedoeld. Tegelijk is er ook sprake van gebrokenheid en zonde als het gaat om seksualiteit en relaties.

Waarom seksuele vorming thuis?

Ouders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Seksuele voorlichting kan moeilijk en spannend zijn. Vooral als het gaat om je kind met een beperking. Wat begrijpt je kind? Welke regels kun je hem aanleren? Hoe kan je kind goed met zijn eigen lichaam omgaan? Thuis zie je je kind veel. Je kunt je veilige momenten creëren om met je kind te praten. Daarmee help je je kind om zichzelf te accepteren en om weerbaar te zijn.

Cursus

Vereniging Op weg met de ander organiseert een cursus voor de methode voor seksuele opvoeding “Wonderlijk Gemaakt Speciaal voor thuis” voor de ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Op twee avonden maakt u kennis met de methode en worden u handreikingen gedaan om thuis met het materiaal aan de slag te gaan.

De methode Wonderlijk Gemaakt Speciaal kost 39 euro. De cursus wordt kosteloos aangeboden door vereniging Op weg met de ander. De cursus kan alleen doorgaan als er voldoende aanmeldingen zijn.

In overleg met u en andere cursisten, zullen we de cursusavonden inplannen.