Het Platform ‘Autisme in de kerk’ vraagt sinds 2008 aandacht voor mensen met autisme binnen de kerkelijke gemeente. Vereniging Op weg met de ander is één van de organisaties die is aangesloten bij het platform. Platform Autisme in de kerk vraagt die aandacht, door het organiseren van bijeenkomsten en het uitgeven van publicaties. Platform ‘Autisme in de kerk’ wordt gevormd door dit Koningskind, Helpende Handen, Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en Op weg met de ander.

 .

Platform ‘Autisme in de kerk’

a. Beatrixstraat 20a

p. 3862 DB Nijkerk

t. 033 – 245 66 20

e. info@opwegmetdeander.nl

  .

Uitgaven
Door middel van publicaties wordt aandacht gevraagd voor mensen met autisme binnen de kerkelijke gemeente. Inmiddels zijn er brochures uitgegeven voor ambtsdragers, jeugdwerkleiders en gezinnen.

Alle publicaties kunt u bestellen in onze webshop.

De brochure ‘Autisme in het jeugdwerk’ is gratis te downloaden via deze link.