Verslag van Ontmoetingsdag van Op weg met de ander en Helpende Handen voor mensen met een lichamelijke beperking van Zaterdag 11 mei 2019

 .

Vanaf 15.00 komt iedereen binnen in het de Voorhof, het Hervormd Centrum in Zegveld. Voorin de zaal zien we al meteen de banner staan van World Present. Met mooie foto’s van projecten die inmiddels zijn uitgevoerd in diverse ontwikkelingslanden. Willem Jan van der Ven, en Mirthe Hoeve-beide ervaringsdeskundigen – zullen straks een presentatie geven. Het Thema van deze dag is: Ik ga op reis, en ik neem mee…

 .

Ook  Pieter de Ruijter is aanwezig. Na het zingen van een aantal liederen, gebed, en het lezen uit de Bijbel, Genesis 24 vers 1-19 en 61-67.

We doen Bijbelstudie naar aanleiding van dit gedeelte. 4 personen staan daarbij centraal: Abraham, Eliezer, Rebekka, en jij zelf.

 .

Er is veel gebeurd in het leven van Abraham. Hij koos zijn eigen wegen, maar de Heere werkte daar dwars doorheen. Hij heeft geleerd om te gehoorzamen en te volgen. Abraham geeft zijn knecht Eliezer de opdracht om een vrouw voor zijn zoon Izak te zoeken. Daarmee laat hij zien dat hij veel vertrouwen heeft in zijn knecht.

Abraham is zelf waarschijnlijk te oud om nog mee te gaan. Hij geeft Eliezer mee dat God voor op gaat. Het is ook een bemoediging voor nu. Al is je leven moeilijk en ben je gedwongen om op je plek te blijven (zoals Abraham), dan kun je met je woorden en met het gebed veel betekenen voor een ander.

 .

Het verloop van deze geschiedenis laat nog veel meer zien van geloofsvertouwen en de kracht van het gebed! Het is belangrijk om te bidden met verwachting. Waar reis jij naar toe?

Draag elkaars lasten. Daarin kun je veel voor elkaar doen.

 .

Zitten de zonden je in de weg? Het geloof hangt niet af van jezelf maar van het werk van Gods Geest. Dezelfde God leeft nog!

 .

Daarna komen Willem-Jan en Mirthe aan het woord. Ze vertellen enthousiast over het werk van World Servants, de organisatie die werkt onder het motto : werken aan verandering. Ook mensen met een beperking worden uitgenodigd om mee te gaan. In ontwikkelingslanden, zoals bijvoorbeeld Malawi of Bolivia worden bouwprojecten gerealiseerd. En.. er is altijd wat te doen. Ook als je in een rolstoel zit. De video beelden die we zien maken dat wel duidelijk!

 .

Willem Jan noemt Markus 10:43 als drijfveer/uitgangspunt voor dit werk.’Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn’

Meegaan met World Servants verandert je blik op de wereld, de blik op jezelf en… het is een groot avontuur.

 .

We sluiten deze mooie middag af en genieten van een heerlijke BBQ. Daarna gaat iedereen rond 8 uur met een gevulde maag naar huis. Tot ziens op de volgende Ontmoetingsdag!

 .

Namens de commissie,

Johan Wijland

Verslag Jongerendag Op weg met de Ander

Het is zaterdagochtend 4 november 2017, 09.30 uur. In de keuken van het Van Lodenstein College zijn een aantal vrijwilligers al druk bezig met koffie inschenken en de lunch klaarmaken. Ondertussen stoppen er taxi’s voor de deur van de school en komen de jongeren binnen. Er wordt kennisgemaakt en bijgepraat. Iedereen is mooi op tijd en we starten om half 11 met het programma.

 .

Thema van deze bezinnende morgen is: De aanwezigheid van God.
Jenneke vertelt ter inleiding een mooi verhaal waarin Gods voorzienigheid centraal staat.

Na het gebed komt dominee Den Admirant aan het Woord. Hij houdt een lezing over het thema: ‘Hij is niet ver’, dat is ook de titel van één van zijn boeken. Handelingen 17 : 27 en 28 is het uitgangspunt. De dominee stelt ons eerst een vraag: Ervaar je Gods aanwezigheid in jouw leven? Of juist niet? Een andere vraag is hoe je God kunt zoeken en ervaren. Soms zijn er hele bijzondere ontmoetingen met God, maar die ontmoeting zit ook in een dag als vandaag. De aanwezigheid van God kun je dus ook opmerken in de gewone dingen.

 .

Er kunnen dingen gebeuren in je leven waardoor je je afvraagt: God, waar bent U? Maar soms moet je je vragen even parkeren. Wij zijn geneigd om te denken: Ik ervaar het niet dat God er is dus… Hij is er niet.

We kijken naar wat we vanuit de Bijbel kunnen leren over Gods aanwezigheid. We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, om met Hem in contact te komen. Door de zonde kennen wij God niet meer, maar gelukkig wil God de verbinding met de mens herstellen door middel van Zijn Zoon.

 .

Als wij ons ver van God weten, mogen we de Heere vragen of Hij Zich aan ons wil openbaren. God spreekt tot ons door Zijn Woord. God kan op een verborgen manier aanwezig zijn. We mogen vertrouwen op Gods beloften in Zijn Woord aan ons gegeven. Waar Gods gemeente samenkomt, dáár is God. Zijn Geest maakt ons hart verslagen door de zonde, maar ook verwonderd over Gods genade.

Als de zon achter de wolken verdwijnt, zien we die niet meer, maar de zon is er nog wel! Zo is het ook als je niets van God ervaart, dan is Hij er gelukkig nog wel. De ervaring van Gods afwezigheid kan het gevolg zijn van zonden of omdat God je beproeft.

 .

Breng je zorgen voortdurend bij de Heere. Zoek de Heere Jezus!

 .

Na nog wat muzikale interactie schuiven we aan tafel en genieten we gezellig van een goed verzorgde lunch. Daarna begeven we ons naar de sportzaal, want we hebben ook een sportief onderdeel op deze dag. Twee gymdocenten hebben dit voorbereid. Of je nu rijdt of loopt, snel of langzaam vooruitkomt, het warming-up parcours is voor iedereen hetzelfde. Echt Op weg met de Ander! Daarna gaan we in groepen uit elkaar om verschillende bal- spellen te doen. Dat is zweten, maar wel erg leuk.

 .

Na een passende afsluiting van de dag keren we voldaan huiswaarts. Het is een regenachtige dag! Maar achter de wolken schijnt de zon!

 .

Johan Wijland