Het Platform voor mensen met een Lichamelijke beperking wordt gevormd door de verenigingen Op weg met de ander en Helpende Handen. Het platform organiseert ieder jaar een jongerendag voor deze doelgroep. Vanaf 18 jaar ben je welkom. Een van de organisatoren is Johan Wijland.

Johan: “Ik ben Johan Wijland en ben 26 jaar. Als gevolg van een hersenbeschadiging ben ik vanaf mijn geboorte spastisch. Daardoor ben ik afhankelijk van een handbewogen rolstoel. Als commissielid van het Jongerenplatform van Op weg met de ander organiseer ik samen met de andere commissieleden de jaarlijkse jongerendag(en) voor mensen met een lichamelijke beperking. We bereiden samen met Helpende Handen een ontmoetingsdag voor en laten daarbij een actueel thema aan bod komen.”

Ben je nieuwsgierig, kom dan gerust een keer kijken. Heb je geen vervoer? Neem dan contact op, dan kunnen we wellicht een oplossing vinden. Tot ziens in Zegveld! Meer informatie over het platform kun je opvragen via jongerenplatform@opwegmetdeander.nl