Vereniging Op weg met de ander organiseerde op zaterdag 25 mei 2019 haar jaarlijkse Familie-ontmoetingsdag. Dit is een dag voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie, werkers in de zorg, leiders van aangepaste clubs/catechese, ambtsdragers en andere belangstellenden.

In het fotoverslag krijgt u een impressie van de dag.

Via deze pagina houden we u op de hoogte over de Familie-ontmoetingsdag van 2020. Houd ook onze Facebook-pagina in de gaten.

Fotoverslagen

Impressie van afgelopen jaren

Video

Bekijk de video impressie van de Familie-ontmoetingsdag in 2014.