Platform mensen met een lichamelijke beperking

Het Platform voor mensen met een Lichamelijke beperking wordt gevormd door de verenigingen Op weg met de ander en Helpende Handen.

Platform autisme in de kerk

Platform ‘Autisme in de kerk’ is in 2008 opgericht en vraagt aandacht voor mensen met autisme binnen de kerk.

Familie-ontmoetingsdag

Vereniging Op weg met de ander organiseert jaarlijks een Familie-Ontmoetingsdag. Deze dag vindt meestal plaats in mei.

Toerustingsavonden

Jaarlijks organiseert Op weg met de ander meerdere toerustingsavonden over diverse onderwerpen.