Platform ‘Autisme in de kerk’

Banner autisme bij vrouwen

 

Platform ‘Autisme in de kerk’ is in 2008 opgericht en vraagt aandacht voor mensen met autisme binnen de kerk. Het platform bestaat uit Op weg met de ander, dit Koningskind, het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) en Helpende Handen.

 

Uitnodiging

 

Studiedag Autisme bij vrouwen

D.v. zaterdag 7 april 2018 organiseert ‘Platform Autisme in de kerk’ een studiedag met als thema “Wie ben ik? Over autisme bij vrouwen”. Deze dag wordt georganiseerd voor vrouwen met autisme, hun partners, zussen of vriendinnen, hulpverleners en ambtsdragers.

 

Sprekers

Gerda Bastiaan, MaNP, is verpleegkundig specialist bij TherapeutischCentrum GGZ. Ze is werkzaam als levensloopregisseur om mensen met autisme te helpen de zorg te organiseren voor de volgende levensfase.

 

In een presentatie zal Gerda aandacht besteden aan het ogenschijnlijk normale leven van de vrouw met autisme in studie, werk, kerk, gezin en huishouden.

Aansluitend zal een interview worden gehouden met twee ervaringsdeskundigen. De ochtend wordt afgesloten met een forumbespreking, waaraan Gerda Bastiaan, ervaringsdeskundigen en een predikant deelnemen.

 

 

Workshops
In de middag zijn er diverse workshops waarin het thema verder wordt uitgewerkt.
Klik hier voor een overzicht van de workshops.

 

Programma

9.30 uur Opening
ds. C. Droger
Presentatie
Gerda Bastiaan
Interview
ervaringsdeskundigen
Forumbespreking
ervaringsdeskundigen, ds. C. Droger en Gerda Bastiaan
12.30 uur Lunch
13.30 uur Workshopronde 1
14.45 uur Workshopronde 2
15.45 uur Ontmoeting

 

Datum: D.v. zaterdag 7 april 2018
Tijd: 9.30 – 15.45 uur

Locatie: GSG Guido de Brès
Adres: Paladijnenweg 151
Plaats: Amersfoort

Kosten: € 25,00 p.p. (incl. lunch)

 

Aanmelden

 

Platform ‘Autisme in de kerk’

a. Beatrixstraat 20a

p. 3862 DB Nijkerk

t. 033 – 245 66 20

e. info@opwegmetdeander.nl

 

Platform Autisme heeft vier activiteiten:

Het platform organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten. Een aantal van de bijeenkomsten die in het verleden zijn georganiseerd:

 

  • Studiedag ‘Relatie en autisme’, over de invloed van autisme op liefdesrelaties
  • Thema-avond ‘Autisme thuis; over gezin, geloof en kerk’
  • Studiedag ‘De kracht van het gezin met autisme’
  • Ambtsdragers-conferentie Autisme in de kerk

 

Thema-avond ‘Autisme thuis; over gezin, geloof en kerk’

Op 15 april 2014 organiseerde het Platform ‘Autisme in de kerk’ een brochure waarin handvatten en tips worden gegeven over godsdienstige opvoeding aan kinderen en jongeren met autisme. Aanleiding hiervoor zijn de vele vragen die bestaan over dit onderwerp.In de brochure zijn interviews met ouders van kinderen en jongeren met autisme opgenomen, over de ervaringen die zij hebben met de godsdienstige opvoeding.

 

Tijdens de thema-avond is dr. Hanneke Schaap-Jonker in een lezing ingegaan op het onderwerp ‘Autisme en godsdienstige opvoeding’. De lezing biedt ouders praktische handvatten voor bijvoorbeeld een dagsluiting met kinderen met autisme.

 

Ambtsdragersconferentie Autisme in de kerk

21 november 2009 organiseerde Platform Autisme in de kerk een ambtsdragersconferentie over autisme in de kerk. Tijdens deze conferentie werd een brochure gepresenteerd met zowel een theoretisch kader als praktische handvatten om in de kerk rekening te houden met mensen met een stoornis in het autistisch spectrum.

 

Uitgaven
Door middel van publicaties wordt aandacht gevraagd voor mensen met autisme binnen de kerkelijke gemeente. Inmiddels zijn er brochures uitgegeven voor ambtsdragers, jeugdwerkleiders en gezinnen.

Alle publicaties kunt u bestellen in onze webshop.