“Zorgverzekeraars discrimineren mensen met ADHD”

Zorgverzekeraars schrappen in 2018 bijna allemaal grotendeels de vergoeding voor de eigen bijdrage van ADHD-medicatie.
Op_weg_logo

Zij schreven in hun brief aan de gebruikers van ADHD-medicatie: “In 2018 wordt de vergoeding voor de wettelijke bijdrage op ADHD-medicatie verlaagd naar maximaal €200,- per persoon per kalenderjaar.” De vergoeding was in 2017 in veel gevallen €1.000,-.
Een groot probleem, zeker als je langwerkende medicatie nodig hebt om goed te kunnen functioneren met ADHD. Door het minimaliseren van de vergoeding, wordt deze medicatie voor veel ouders én kinderen met ADHD onbetaalbaar.

 

Impuls & Woortblind, de vereniging voor mensen met ADHD en/of dyslectie, is samen met Suzan Otten-Pablos van Lifestylemagazine SUZAN!i, een petitie gestart. Dit doen zij voor de mensen met ADHD die medicatie moeten gebruiken, om hun protest te laten horen tegen deze maatregel. Stichting Suzan!¡, Oudervereniging Balans en de DEX groep steunen het initiatief.

In 2016 werd aan eigen bijdragen voor alle medicijnen in Nederland in totaal 39 miljoen euro betaald. Mensen met ADHD namen hiervan volgens de Stichting Farmaceutische Kengetallen 22,4 miljoen euro voor hun rekening. De initiatiefnemers vragen zich af of het redelijk is dat circa 5% van de bevolking bijna 60% van de kosten van alle eigen bijdragen moet opbrengen.

 

De nanciële situatie kan volgend jaar voor gezinnen met een ADHD’er behoorlijk veranderen, met name als er meerdere ADHD’ers in een gezin zijn. Zo rekent een vrouw op de website van Impuls & Woortblind in een reactie haar nanciële situatie door: “Volgend jaar zijn we, op zijn minst, € 2.250,00 meer aan zorgkosten kwijt! Omgerekend € 185,00 per maand. Kosten voor de zorg (premie-eigenrisico-medicatie) 2017 circa: € 501,45 per maand. Kosten voor de zorg (premie-eigenrisico-medicatie) 2018 circa : € 686,97 per maand. Overige (zorg)kosten zoals tandartskosten, brillen, steunzolen, prijsverhogingen van medicatie, reiskosten voor controles in het ziekenhuis en noem maar op, zijn nog niet eens meegenomen in de berekeningen.” Daarbij komt nog het eigen risico bij van € 385,- wat iedere chronisch zieke in Nederland in ieder geval al kwijt is.

 

Volgens het Nederlands Jeugdinstituut, die de Richtlijn ADHD opstelde, geniet langwerkende medicatie bij volwassenen en kinderen de voorkeur. Daardoor loop je niet het risico dat je doseringen vergeet, wat leidt tot toename van klachten.

Als ADHD niet behandeld wordt is er kans op vier keer zoveel auto-ongelukken en twee keer zoveel kans op jong overlijden vergeleken met mensen zonder ADHD. Daarnaast geldt een verhoogde kans op depressie, suïcide, verslaving en criminaliteit. Grootschalig onderzoek uit Zweden laat bovendien zien dat de kans op overlijden en andere risico’s met 30% tot 40% afneemt als ADHD adequaat wordt behandeld met medicatie.

 

Een mogelijke verklaring waarom zorgverzekeraars zo massaal de vergoedingen in de aanvullende pakketten verlagen, is terug te vinden in het regeerakkoord: “De bijbetalingen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem worden voor deze kabinetsperiode in 2019 gemaximeerd op 250 euro per jaar per verzekerde.” De overheid zegt dus: óók mensen met ADHD moeten niet meer dan € 250,- zelf bijdragen voor hun medicatie. Dit geldt echter pas in 2019. In 2018 zal het, als het aan de zorgverzekeraars ligt, er heel anders uit zien voor mensen die ADHD-medicatie nodig hebben.

 

Daniël Wolvers

 

De petitie kan getekend worden op: www.petities24.com/zorgverzekeraars_discrimineren_mensen_met_adhd