Interkerkelijk dovenpastoraat

Onze commissie Dovenoverleg belegt twee keer per jaar een ontmoeting met het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP). Naast uitwissleing van elkaars activiteiten, vindt ook steeds bezinning plaats op speciale onderwerpen die van belang zijn voor gemeenteleden met audiotieve beperkingen.

 

Kijk voor meer informatie op www.doofenkerk.nl.

 

Daarnaast zendt vereniging Op weg met de ander in samenwerking met het IDP en de Reformatorische Omroep (RO) meerdere dovendiensten uit via internet.

Deze diensten zijn te zien via de site van Op weg met de ander.

 

Om op de hoogte te blijven van alle dovendiensten, kunt u Op weg met de ander volgen op Facebook of Youtube.

Ook kunt u zich via onze site inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

 

 

Datum: 24 december 2014

Thema: Kerst wil ons blij maken

 

Datum: September 2015

Thema: De Heere heeft mij gezien

 

Datum: April 2016

Thema: Raak Mij aan en zie

 

Alle dovendiensten kunt u bekijken op ons Youtube-kanaal.