Cursus gedragsproblemen

Bijeenkomsten Contactgroep Gedragsproblemen

Voor ouders van kinderen met een normale of bovengemiddelde intelligentie; hun gedragsproblemen komen onder andere voort uit de stoornis MCDD, of een vermoeden daarvan.

Heeft uw zoon/dochter de diagnose MCCD? Vraagt u zich af of hij/zij MCDD zou kunnen hebben? Worstelt u dagelijks met problemen die dit met zich mee brengt? Dan nodigen we u van harte uit voor één van de regioavonden van de contactgroep Gedragsproblemen. Het thema van deze avonden is:

Help mijn kind heeft MCDD, wat kan ik doen?

Over wat MCDD met een kind doet en welke aanpak dat vereist.

 

Meer informatie

 

 

Cursus ”Omgaan met kinderen met gedragsproblemen”

Leer meer over ADHD, autisme en aanverwante gedragsstoornissen

 

Leiders van kinder- en tienerclubs hebben te maken met allerlei kinderen: uit verschillende gezinnen, met verschillende karakters, met verschillende gaven en talenten. Sommige kinderen of tieners vragen een iets andere aanpak, bijvoorbeeld omdat ze een gedragsprobleem hebben.

 

Tijdens deze cursus kunnen clubleiders meer leren over ADHD, autisme en daaraan verwante gedragsstoornissen. Aan de hand van casussen kunnen ze ontdekken hoe ze kinderen en tieners met een dergelijk gedragsprobleem op de club kunnen helpen. Ook leren ze hoe ze, zonder dat ze hulpverleners zijn, eenvoudige aanpassingen kunnen toepassen die voor alle clubleden waardevol zijn.
Deze cursus van één avond richt zich op de doelgroep van 6- tot 16-jarigen en is bedoeld voor clubleiders. De HGJB en de vereniging ”Op weg met de ander” hebben gezamenlijk de cursus ontwikkeld.

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar jwolvers@opwegmetdeander.nl of bellen 06-28 46 74 19