Bestuur

Het bestuur van Op weg met de ander bestaat uit:

 

ds. P. Vernooij, voorzitter

E-mail: pvernooij@solcon.nl

 

dhr. A.H. van ’t Zelfde, penningmeester

E-mail: ahvtzelfde@filternet.nl

 

mevr. G. Hoevenaren, secretaris

E-mail: ghoevenaren@kpnmail.nl

 

ds. G.H. Vlijm, bestuurslid

E-mail: ds@ghvlijm.nl

 

mevr. H.H.J. Vink- van der Klift, bestuurslid

E-mail: hhjvink@hetnet.nl

 

mevr. M.L.M. Schellinger-Verkamman, bestuurslid

E-mail: mlmverkamman@hotmail.com

 

Mevr. C.G.J. Reijersen van Buuren-Gorter, bestuurslid

Email: r.van.buuren4@kpnplanet.nl

 

Algemeen e-mailadres voor bestuurszaken: bestuur@opwegmetdeander.nl.

 

Beloningsbeleid

Voor medewerkers volgt Op weg met de ander de CAO voor kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland.

De vereniging laat zich in diverse commissies en activiteiten bijstaan door onbezoldigde vrijwilligers. Ook de bestuursleden zijn vrijwilligers. Als waardering voor hun inzet, ontvangen vrijwilligers, inclusief bestuursleden, één keer per jaar een cadeaubon van € 10,-.