Wat is een auditieve beperking?

Een auditieve beperking is een term voor diverse beperkingen aan het gehoor. De beperking kan variëren van slechthorendheid tot doofheid. Ook oorsuizing en overgevoeligheid voor geluid vallen onder auditieve beperkingen.

 

Kenmerken

  • Te zachte of te harde geluiden worden niet (goed) gehoord.
  • Hoge of lage geluiden worden niet (goed) gehoord.
  • Geluiden worden vervormd.

Bij vroege doofheid komt het vaak voor dat de gehoorbeperking samen gaat met spraakproblemen.